Aparat za soft sladoled - C706

Sirovine i alati za poslastičarstvo

Karakteristike

Za sve popularne vrste soft sladoleda, od light do kremastog, masnijeg sladoleda; od voćnog do mliječnog i jogurt sladoleda. 

Cilindar

Jedan cilindar, zapremine 3.2 litara.

Tank za bazu

Jedan tank, zapremine 18.9 litara. Koaksijalna pumpa koja ubacuje optimalnu količinu smješe i vazduha u cilindar čime se postiže konzistentan overrun. Odvojeni rashladni sistem tanka održava temperaturu baze ispod 5ºC, tokom Auto i Standby modula rada. 

Signalne lampice

Signal “smješa na minimumu” obavještava operatera da treba dodati smješu. Kada se upali lampica “smješa nestala” aparat se gasi da se spriječe kvarovi.

Elektronske komande

Softech™ je naš jedinstveni sistem upravljanja zasnovan na mikroprocesoru koji reguliše hladjenje tako što kontroliše viskozitet baze i na taj način održava konstantnim kvalitet i konzistenciju sladoleda.

Standby

Tokom dužih perioda tokom kojih se sladoled ne izdaje, aparat održava konstantnom temperaturu baze u tanku i cilindru i čine je bezbjednom za upotrebu.

Digitalni indikator temperature 

Temperatura baze u tanku se očitava kako bi se obezbijedilo da ona uvijek bude u bezbjednim okvirima. Očitavanje u celzijusima ili faranhajtima.

Sigurnosni sistem za zagljavljivanje vratanaca

Štiti operatera od povreda jer mješanje ne može da se pokrene ukoliko se prethodno vratanca cilindra ne postave na svoje mjesto.

 

Preuzmite PDF

 

www.taylor-company.com