Kombinovani aparat za soft sladoled i milk shake sa pasterizacijom - C606

Sirovine i alati za poslastičarstvo

Karakteristike
Sistem za topli postupak svakodnevno pasterizuje sladolednu bazu kako bi se sanitarna ispravnost mliječnog proizvoda održala dvije sedmice, nakon čega je potrebno razmontirati i oprati aparat. Tako je proizvod bezbjedan, a smanjeno je kaliranje i troškovi održavanja.


Izdavanje shake-a
Četiri različita ukusa: čokolada, vanila, jagoda i još jedan ukus poizboru. Da bi se izdao milk shake čaša se postavi na držač i pritisne tipka sa željenim ukusom. Aparat automatski pomiješa milk shake i preliv i sipa u čašu. Kada se čaša dovoljno napuni, senzor prekida dotok sirupa ispred otvora dispenzera i na taj način sprječava zadržavanje ostataka sirupa u sistemu.


Prelivi za milk shake
Sistem za sirupe omogućava da se oni izdaju iz originalnog pakovanja smještenog u ormariću na dnu aparata. Mogu se koristiti i sirupi koji sadrže komadiće voća i pulpu, čime se dobija milk shake vrhunskog kvaliteta. Peristatičke pumpe povlače optimalnu količinu preliva čime se postiže najbolji ukus i struktura. Prilikom dodavanja novog sirupa, mikroprocesor automatski podešava optimalnu količinu bez potrebe da to operater radi manuelno.


Izdavanje sladoleda
Ergonomska ručica sa skrivenim ventilom za podešavanje protoka omogućava operateru potpunu kontrolu nad količinom izdatog sladoleda. Završetak glave za izdavanje sladoleda je dizajniran u obliku zvijezde što sladoledu daje atraktivan izgled.


Kontrolni panel
Mikroprocesorske touch komande su integrisane u prednji panel od kaljenog stakla. Mogućnost odabira više jezika. Viskozitet se kontinuirano mjeri da bi se obezbijedila ravnomjerna konzistencija i struktura soft sladoleda i milk shake-a. LED indikator pokazuje broj dana do narednog pranja. U svakom trenutku se mogu očitati temperature u rashladnim tankovim. Istorijski podaci o promjenama temperature tokom posljednjih 366 ciklusa pasterizacije.


Stanica sa prelivima
Stanica sa prelivima ima četiri odjeljka - dva topla sa pumpama i dva za držanje na dnevnim temperaturama koji imaju poklopce i kašike za apliciranje preliva. Indikatorske lampice i zvučni signali “smješa na minimumu” obavještava operatera da treba dodati smješu. Kada se upali lampica “smješa je nastala”, aparat se gasi da se spriječe kvarovi.


Cilindri
Na milk shake strani tank zapremine 6,6 litara. Na soft strani tank zapremine 3,2 litra.


Tankovi za bazu
Dva tanka po 18,9 litara. Rashladni sistem za održavanje temperature ispod 5ºC. Pumpe za vazduh upumpavaju optimalan odnos baze i vazduha u cilindre.

 

Preuzmite PDF

 

 www.taylor-company.com