Šlag u prahu

Sirovine i alati za poslastičarstvo

Biljni, tečni šlag izrazitog volumena. Kompaktne strukture koja se ne mijenja ni nakon dužeg stajanja, ne odvaja se tečnost i ne ostavlja vlažnost na površini kolača. Tečni šlag Guarni se koristi u svim oblastima poslastičarstva.